Rozstrzygnięcie ZRID i Wyłonienie Wykonawcy

Z radością informujemy, że w dniu 17.01.2024 r. rozstrzygnięto procedurę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co stanowi kolejny krok w naszym projekcie. Po przeprowadzeniu starannej analizy i konsultacji, otrzymaliśmy zatwierdzenie planów naszej inwestycji, co umożliwia przejście do kolejnego etapu.

Dodatkowo, został zakończony proces wyłonienia wykonawcy inwestycji. Po dokładnej ocenie ofert i kompetencji potencjalnych wykonawców, wybrany został partner, który będzie współpracować z nami przy realizacji projektu.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za ich wkład i wsparcie. Jesteśmy przekonani, że nasza wspólna praca doprowadzi do stworzenia wysokiej jakości inwestycji, która będzie służyła społeczności i otoczeniu.

Wkrótce udostępnimy więcej informacji na temat kolejnych etapów projektu.
Jeszcze raz dziękujemy za zaufanie i zaangażowanie w naszą wspólną misję.